Pinksteren
Een virus
Pinksteren
Pinksterfeest
Als mensen naar mensen luisteren
Vuur
Kom Geest van leven
Pinksteren
Pinksteren
Pinksterfeest
Pinksteren
Pinksteren
Kom met uw Geest
Pinksteren
  Er komt een tijd
  dat alle afgoden, de mensen aangepraat,
  zullen vallen en niet meer opstaan.

  Er komt een tijd
  dat jonge mensen, verkommerd in hun jeugd,
  zullen hongeren en dorsten naar een woord uit de diepte
  naar een lied van binnen.

  Er komt een tijd
  waarin de Geest zo ongrijpbaar als Hij is,
  mens en wereld zal vernieuwen -
  waarin het leven om zijn ziel wordt geëerbiedigd en geëerd -
  om God, het heilig hart.

De heilige Geest
Pinksterbegin

Ik geloof in een levenskracht
Verborgen vuur
Goede adem, raak ons aan
Wakker mij aan
Zij zit als een vogel