Een mens kan alleen zinvol leven in nauwe verbondenheid met mensen om hem heen. In die saamhorigheid kan hij ook licht ervaren en levensgeluk vinden.

Niet iedereen heeft echter een helder zich op het wezen van zijn mens-zijn en heeft vaak te weinig oog voor de waarde ervan en evenzeer voor de verstoring ervan.

Er zijn talloze verhaaltjes die ons wat te zeggen hebben over de zin van ons leven. Hier vindt u een aantal van die verhaaltjes, in tien groepen verdeeld.