Rond de Sacramenten

Weekendvieringen:

Vanaf 1 mei 2010 is er nog maar één viering in het weekend en wel op de zondagmorgen om 10.30 uur.
Op de derde zondag van de maand is er een gebedsviering en dat blijft ook in de toekomst zo.
De viering van zondagmorgen is op tv te ontvangen via de zender "Omroep Land van Cuijk" en in meerdere gemeenten in de regio te ontvangen. Ook enkele andere vieringen worden op deze manier uitgezonden, zoals de kerstavondvieringen en de paaswake. Voor veel oudere mensen die moeite hebben met het bereiken van de kerk is dit een prachtige gelegenheid om toch met de eigen parochiekerk verbonden te blijven. Er zijn ook signalen dat eveneens door anderen regelmatig gekeken wordt.
Door de week zijn er geen vieringen in de kerk.

Doopvieringen

Vanaf september 2002 kenden we in Overloon alleen gezamenlijke doopvieringen en wel op de vierde zondag van de maand. Deze vonden plaats 's morgens om tien uur, in plaats van de reguliere viering.
Omdat het aantal dopeling enorm teruggelopen is, zijn we per 1 mei 2010 gestopt met de gezamenlijke vieringen en kunnen de kinderen weer individueel gedoopt worden, en dit gebeurt weer in onze mooie doopkapel. Van elke dopeling komt er een (houten) hartje met naam en doopdatum in de kerk te hangen, de eerste maand bij het Mariaaltaar, later rechts achter in de kerk
Voorafgaand aan deze doopviering is er een gezamenlijke doopvoorbereidingsavond. O.l.v. enkele leden van de doopvoorbereidingsgroep en de pastor wordt geprobeerd iets meer diepgang te geven aan de doopviering.

Eerste Communieviering:

Een keer per jaar is er iets speciaals te vieren: dat kinderen voor de eerste keer mogen meedoen met de Eucharistieviering. Het is tegen hen zeggen: jullie horen er ook bij.

Vormselviering:

Jarenlang vond de vormselviering plaats in de brugklas. De voorbereidingen begonnen wel in groep acht maar gingen verder in de brugklas. Een van de redenen was om het vormsel los te maken van het automatisme: groep 8 dus vormsel. Daarin waren we goed geslaagd. Het aantal leerlingen dat deelnam aan de vormselvoorbereiding werd echter steeds minder..
Om praktische redenen loopt de voorbereiding en de vormselviering nu centraal via de moederparochie.

Huwelijks- en jubileumvieringen:

Het aantal kerkelijke huwelijken is in ons dorp enorm teruggelopen. Jonge mensen die toch wat van de kerk weggegroeid zijn weten dikwijls niet goed raad met een kerkelijk huwelijk. Daarom is het best belangrijk dat zij de ruimte krijgen om binnen het kader van de viering er een eigen invulling aan te geven, met teksten en liederen die hen aanspreken. Goed overleg met de voorganger is hier van groot belang.
Bovenstaande geldt grotendeels ook voor jubileumvieringen.


Uitvaartvieringen:


Het klinkt misschien wat vreemd om over uitvaartvieringen te spreken. Bij het woord vieren denken we toch het eerst aan iets feestelijks. Maar ook bij deze verdrietige ogenblikken kan er heel intens gevierd worden. Ook een uitvaartdienst kan als heel fijn ervaren worden. Het gaat om een heel persoonlijke viering, waarbij inbreng van familie en vrienden aangemoedigd wordt. Ook mensen die van de kerk vervreemd zijn geraakt voelen zich in deze vieringen dikwijls toch aangesproken.
Dit geldt evenzeer voor de avondwake, die in onze kerk verzorgd wordt door vrijwilligers van de avondwakegroep. Ook zij gaan vooraf in gesprek met de familie van de overledene.
Als de familie dat wenst, kan de dode bij de avondwake opgebaard worden in de doopkapel.Klik hier voor de richtlijnen voor een kerkelijke uitvaart van de parochie Maria, Moeder van de Kerk
TARIEVEN

Tarieven 2023 voor de deelparochie Overloon vanaf 01-01-2023

Intentie bij mis of gebedsviering € 12,50
Uitvaart met eucharistie met of zonder avondwake € 545,-
Assistentie door priester bij crematie € 150,- (exclusief reiskosten)
Avondwake € 170,-
Absoute € 75,-
Huwelijksviering € 430,- (incl. huwelijksvoorbereiding)
Jubileumviering € 325,-
Energietoeslag ivm verwarmen kerk bij uitvaart, huwelijksviering etc. € 60,- per kwartier
Doopviering € 50,-
Communieviering € 50,-
vormselviering € 50,-
offerkaars € 0,50
misboekje € 0,10
collecte:
1. opbrengst collecte tijdens (uitvaart)viering en avondwake komt ten goede aan de parochie;
2. opbrengst collecte ná afloop (uitvaart)viering en avondwake kan ten goede komen aan een goed doel;