http-equiv="content-type">
Vrijwilligersdag 2019
Op zondag 1 september werd er een vrijwilligersdag georganiseerd. De vorige keer was al weer 4 jaar geleden. Door het parochiebestuur a.i. is toestemming gegeven om dit toch weer een keer op te pakken. De vertrouwde locatie van Piet en Jeannette Cremers aan de Vlakdijk was met behulp van een aantal helpers gezellig ingericht. Onder het genot van een drankje en later van een lekkere barbecue werd er gezellig gekeuveld en is de onderlinge band weer verstevigd.
Met dankzegging aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt en deelgenomen kunnen we nu terugkijken op een geslaagde dag.

Deelparochie Theobaldus